เทศบาลบ้านแหลมพัฒนา

เรื่องทั้งหมดการประชาสัมพันธ์

บ้านสวนแผ่นดินแม่

จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านสวนแผ่นดินแม่ อำเภอบางปลาม้า


 

 

 

บ้านสวนแผ่นดินแม่ อำเภอบางปลาม้า
เส้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน  (สาย 3351) เป็นเส้นทางคลาสสิกอีกเส้นทางหนึ่งของเมืองสุพรรณ สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยทุ่งนาและไร่สวน วัดวาอารามเก่าแก่ เหมาะกับการทำบุญ งดงามด้วยวิถีแห่งผู้คน และบ้านเรือนทรงไทย ที่มีให้พบเห็นตลอดเส้นทาง
 บ้านสวนแผ่นดินแม่ กลุ่มบ้านเรือนไทยริมแม่น้ำท่าจีน ที่พักที่ยังคงรูปแบบของเรือนไทยสมัยอดีต ที่ผ่านมานับ 100 ปี พื้นที่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ที่นำมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่เน้นความสวยงามและความสะดวกสบาย เป็นการพบกันครึ่งทาง ของ อดีต กับ ปัจจุบัน …..
และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านเมืองสุพรรณ ในบรรยากาศแสนสบายริมแม่น้ำท่าจีนที่ร้าน 
รับลม ชมแม่น้ำ

กิจกรรมวันธรรมดาน่าเที่ยว
1. บริการฟรี โปรแกรมล่องเรือตามรอยประพาสต้น ร.5 / ร.6 ย้อนรอยกวีเอกของโลกท่านสุนทรภู่ วันละ สองรอบ เวลา 10.00 น และ 13.00 น จำนวนรอบละไม่ต่ำกว่า 15 ท่าาน และไม่เกิน 50 ท่าน ใช้เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง
2. โปรแกรมวิถีไทยหัวใจชุมชน สองวันหนึ่งคืนพร้อมอาหาร 3มื้อ มุลค่า 499 บาท จากราคาปกติ 999 บาท
3.โปรแกรมมหัศจรรย์สามอิ่ม ( อิ่มบุญ อิ่มตา อิ่มท้อง ) สองวันหนึ่งคืนพร้อม ล่องเรือไหว้พระ 9 วัน มูลค่า 499 บาท จากปกติ 999 บาท
4.โปรแกรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด มาเช้ากลับเย็นพร้อมอาหารว่างทานบนเรือ จากปกติท่านละ 299 บาท เหลือ 199 บาท รอบละไม่ต่ำกว่า 19 ท่านและไม่เกิน 50 ท่าน
เงื่อนไข

1. เฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัส และไม่ตรงวันหยุดราชการ
(ถ้าเป็นวันศุกร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ เพิ่มท่านละ 100 บาท)
2. ต้องจองล่วงหน้า เนื่องจากเรือและที่พัก มีจำนวนจำกัด
3. กรณีล่องเรือ ต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 29 ท่าน และไม่เกิน 49 ท่าน
ถ้าต่ำกว่า คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท หรือต่ำสุด 15 ท่าน

คลิ๊กชมรายละเอียดเพิ่มเติม

บ้านสวนแผ่นดินแม่ เดิมที่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีบริเวณนี้เรียกว่าว่า ไผ่ตาพุด ที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าบริเวณโดยรอบจะมีแต่ต้นไผ่เป็นจำนวนมาก พอถึงหน้าน้ำท่วมประมาณเดือนกันยายน-ธันวาคมของทุกปี บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะถูกน้ำท่วมหมด หรือแต่ ไผ่ตาพุดเท่านั้นที่น้ำไม่ท่วม สาเหตุที่ไม่ท่วมเพราะพื้นที่ บริเวณไผ่ตาพุด จะเป็นโคกบางเป็นเนินบาง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า บริเวณนี้จะมีต้นไผ่เป็นจำนวนมาก ขึ้นเป็นก่อๆ หลายก่อ ทำให้ดินบริเวณโคนต้นไม้ไม่ถูกน้ำเซาะไปเหมือนสถานที่ต่างๆ  บริเวณ บ้านส่วนแผ่นดินแม่ แห่งนี้ สมัยก่อน ยังเป็นสถานที่เป็นด่านเก็บค่า วัว/ควาย ข้ามแม่น้ำท่าจีนด้วย เพราะลักษณะพื้นที่บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านจะแคบมากกว่าบริเวณที่อื่นๆ เพราะสถานที่อื่นๆ เวลาน่าน้ำท่วม น้ำเหนือที่ไหลผ่านมาจากตอนบน จะกัดเซาะริมตลิ่งทำให้แม่น้ำกว้างขึ้นเลยๆ ทำให้ไม่เหมาะแก่การให้วัว/ควาย ข้ามแม่น้ำ และที่ที่สำคัญเวลาน่าน้ำท่วมที่อื่นๆท่วมหมด แต่ที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ไม่ท่วม จึงเหมาะให้ วัว/ควาย มาพัก และรอเวลาข้ามฝากไปอีกฝั่งของแม่น้ำ

ทำไมเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านสวนแผ่นดินแม่ เนื่องจากกาลเวลาผ่านไป วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็เปลี่ยนไป เช่น อาชีพ จากทำนาอย่างเดียว ก็เริ่มมีการทำสวนผลไม้ เพราะพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วม จึงมีการเริ่มปลูกผลไม้มากขึ้น และผลไม้ที่ปลูกก็จะเป็น มะม่วงชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงอกร่อง/มะม่วงเขียวเสวย และเมื่อถึงช่วงมะม่วงออกผล ชาวบ้านสวนแผ่นดินแม่ก็นำใส่เรือ ล่องขายตามแม่น้ำท่าจีน ทำให้คนบริเวณใกล้เคียงเรียกว่าคนที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ ว่าเป็นชาวสวนเพราะปลูกสวนผลไม้ ชนิดต่างๆ ส่วนที่เรียกว่า บ้านส่วนแผ่นดินแม่ก็เพราะ พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นของแม่โสภา พันธุ ที่ได้รับมรดกมาจากต้นตระกูล ทับทิมทอง คือ คุณผาด ทับทิมทอง ซึ่งปัจจุบัน ที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ ก็มีทะเบียนประวัติบ้านส่วนแผ่นดินแม่ ไว้ให้เยี่ยมชมตลอดเวลา 

   สถานที่ตั้ง บ้านสวนแผ่นดินแม่ ด้านหน้าติดกับแม่น้ำท่าจีน ด้านหลังติดกับถนนใหญ่ ขนาด 4 เลน อย่างดี ลักษณะที่สำคัญอีกอย่างก็คือ แม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านหน้าบ้านสวนแผ่นดินแม่ เคยเป็นแม่น้ำที่ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นสถานที่พักแรมค้างคืนคือวัด แก้วตะเคียนทองไม่เกิน 3 กิโลเมตร เมือเดินทาง ทางน้ำ ซึ่งวัดดังกล่าวยังมีสิ่งของที่ รัชกาลมอบให้เป็นของที่ระลึก หลายอย่างเช่น เรือพระที่นั่ง หรือสิ่งของใช้ระหว่างเสด็จประพาสต้น


ห้องพัก
บ้านสวนแผนดินแม่ มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านไทยหลายหลัง รวมกัน ห้องพักแต่ละห้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เหมาะกับท่านที่มาเป็นส่วนตัว ครอบครัว และหมู่คณะ แต่ละห้องก็จะเน้นความสะดวกสบาย ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน

อัตราค่าที่พัก
พักค้างคืนเป็นหมู่คณะ 10ท่านขึ้นไป
ราคา 
ท่านละ 250 บาท 
พร้อมอาหารเช้า

หรือพักมาเป็นคู่ ราคา ท่านละ 350 บาท
พร้อมอาหารเช้า
ิจกรรม
  
มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้สนุกสนานกับการพักผ่อน กิจกรรมพายเรือแคนนู เรือถีบ ตกปลา ปั่นจักรยานชมสวน ทุ่งนา ห้องคาราโอเกะ หรือกิจกรรมภายในห้องประชุม ที่สามารถรองรับได้ 60 – 100 ท่าน

ร้านอาหาร รับลม – ชมแม่น้ำ 
ล่องเรือและรับประทานอาหารบนเรือ ขนาดความจุ 30 ท่าน เพื่อชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำสุพรรณ พาไหว้พระ 9 วัด
ติดต่อจองล่วงหน้า จำนวน 10 ท่านขึ้นไป
เปิดบริการ 11.00 น – 21.00 น (เปิดทุกวัน)
เบอร์ติดต่อ 080-0737397, 089-0136393, 035-424018 
Website: www.baansurnpandinmae.com
E-mail: sophol@baansurnpandinmae.com


แผนที่ร้านอาหาร รับลมชมแม่น้ำ

ค่าพิกัด GPS  341384,100.148414ติดต่อ-สอบถามรายละเอียดได้ที่
 บ้านสวนแผ่นดินแม่
147 หมู่ 5 ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 080-0737397
               089-0136393
               081-4916577
ติดต่อคุณโสภณ  Email:
sophol@baansurnpandinmae.com
แฟกซ์035- 424018 
www.baansurnpandinmae.com
baansurnpandinmae.orgfree.com


 หมายเหตุ..
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาติดต่อโดยตรงกับทางรีสอร์ท

 การเดินทาง
ใช้ถนนเส้นกาญจนาภิเษก-บางบัวทอง ผ่านคาร์ฟูบางใหญ่ 6-7 กม. เลี้ยวซ้ายไปทางสุพรรณบุรี ประมาณ 65 กม. ก่อนถึง อ.บางปลาม้า หลักกม.1 เลี้ยวซ้ายข้างปั๊มน้ำมันคาลเท๊กซ์ ตรงไปเจอสามแยกแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปอีก 7 กม. ถึง ซอยบ้านแหลม 28

หรือจากวัดใผ่โรงวัว..ตรงไปทาง อ.สองพี่น้อง ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน เจอสี่แยกไฟแดง ให้เราเลี้ยวขวา เส้นทางไปบางแม่หม้ายราว 20 ก.ม. ร้านจะอยู่ขวามือ

***หมายเหตุการเดินทาง
1. ท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่ ท่ารถตู้ รถไฟฟ้าBTS. สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเดียวกับห้างเซ็นจูรี่ ติดกับโชว์รถยนต์ซูซูกิ ติดต่อเบอร์ 084-456-3633 ราคาค่าโดยสารท่านละไม่เกิน 150 บาท
2. ท่านใดจะเดินทางจาก ตัวเมืองสุพรรณ ก็ติดต่อได้ที่ท่ารถตู้ในเมือง เบอร์ติดต่อ 084-456-3622


กิจกรรม


Last modified: 02/02/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก-รีสอร์ท ร้านอาหาร |  แผนที่ การเดินทาง Other | Suphan Gallery

ตุลาคม 2021
พฤ อา
« ก.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เรื่องล่าสุด

QR-Code เว็บเทศบาลบ้านแหลมพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม

ออนไลน์ขณะนี้: 0 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้: 64 ท่าน
เข้าชมทั้งหมด: 36825 ท่าน